Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Nordlandsmuseet, Museum Nord, Arkiv i Nordland

Handelsstedsarkivene i Salten og Lofoten 1801-1970

Frå Kjerringøyarkivet.

Frå Kjerringøyarkivet.

Arkiva har tilknyting til fiskehandelen og er representativt for kystkulturen og handelsstadane som drivkraft i utviklinga av ein landsdel som produserte landets viktigaste eksportvare i mange hundreår.

Materialet omfattar tjue arkiv der hovuddelen tilhøyrer fire handelshus. Det omhandlar ein viktig epoke i ei nesten tusenårig norsk handelshistorie.

Nominasjon Handelsstedsarkivene i Salten og Lofoten 1801-1970 (pdf)

Meir informasjon om handelsstedsarkiva i Salten og Lofoten hjå Nordlandsmuseet.

Kontaktperson

Erika Søfting, telefon 951 95 891, erika.softing@nordlandsmuseet.no