Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Kongsberg

Kongsberg våpenfabrikks arkiv 1824-1987

Arkivet inneholder kilder til mange emner, som våpenhistorie, våpenproduksjon og forsvarshistorie.

I tillegg dokumenterer arkivet industriarbeideres forhold over et langt tidsrom. Kongsberg våpenfabrikk var blant annet den første bedriften som innførte 8-timers arbeidsdag i 1907, noe som først ble lovfestet i Norge i 1919. Arkivet tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på
www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kongsberg/ og
www.arkivportalen.no/arkivportalen-web/side/arkiv/

Nominasjon av Kongsberg våpenfabrikks arkiv (PDF)