Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Tromsø

Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845–1914

Dokumentene har historisk, kulturell, språklig, identitetsmessig og minoritetspolitisk betydning for samer og kvener.

Dokumenter på samisk er ikke så oppsiktsvekkende som de kvenske, men mengden av dokumenter er overraskende og dessuten skrevet på sjøsamiske dialekter. Objektene dokumenterer flerspråklighet i forvaltningen i en periode der dette ikke har vært kjent tidligere. Dokumentene tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på arkivverket.no

Nominasjon av kvenske og samiske dokumenter (PDF)