Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Kongsberg

Larvik grevskaps arkiv 1671–1821

Larvik grevskaps arkiv dokumenterer grevskapet fra siste del av 1600-tallet og framover.

Larvik grevskaps arkiv dokumenterer grevskapet fra siste del av 1600-tallet og framover. Det er en interessant kilde til norsk økonomisk historie, historien om grevene og deres familier og virksomheter som Larvik hospital og Fritsø jernverk. Fordi det bare fantes to grevskap i Norge, vil man også kunne si at dette har nasjonal betydning. Larvik grevskaps arkiv blir en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kongsberg/ og www.arkivportalen.no/arkivportalen-web/side/arkiv/

Nominasjon av Larvik grevskaps arkiv (PDF)