Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Bergen byarkiv, bymuseet i bergen, statsarkivet i bergen og de medisinsk-historiske samlingene i bergen

Lepraarkiva i Bergen

Lepraarkiva i Bergen dokumenterer gjennombruddet for den vitenskapelige forståelsen og beskrivelsen av spedalskhet eller lepra på verdensbasis.

Lepraarkivene, som er en del av UNESCOS Memory of the World-register, tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på uib.no