Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

LOs stiftelsesprotokoll 1899

Protokollen dokumenterer stiftelsen av Landsorganisasjonen i Norge.

Fagbevegelsen har på en grunnleggende måte preget norsk arbeidsliv og det norske samfunnet i over 100 år. LOs stiftelsesprotokoll fra 1899 er viktig som dokumentasjon av dannelsen av den eldste og største arbeidstakerorganisasjonen i Norge. Protokollen tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på www.arbark.no

Nominasjon av LOs stiftelsesprotokoll fra 1899 (PDF)