Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Stortingsarkivet

Mosse-konvensjonen

Avtalen om våpenhvile etter krigen med Sverige sommeren 1814.

Begivenhetene i 1814 har en unik plass i norsk historie. Norge fikk en grunnlov som la det konstitusjonelle grunnlag for en selvstendig stat med egne statsinstitusjoner. Grunnloven etablerte et styresett som var meget demokratisk for sin tid, og som har vært et viktig grunnlag for den videre utvikling av demokratiet i Norge. Dokumentet er en del av en fellesnominasjon fra Riksarkivet, Stortingsarkivet og NTNU Universitetsbiblioteket, Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie.

Dette er avtalen om våpenhvile etter krigen med Sverige sommeren 1814. Her ble Stortinget, som var et organ etablert gjennom 17. mai-grunnloven, akseptert som forhandlingspartner på Norges vegne i de forstående unionsforhandlinger.

Mer informasjon på stortinget.no

Nominasjoner fra Stortingsarkivet (PDF)