Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Nils Trosners dagbok 1710–1714

Dagbøkene som dokumenterer den store nordiske krig, er av stor viktighet for norsk og nordisk historie.

Det finnes ikke bevart annet dagbokmateriale av denne typen fra perioden. At det er en ung sjømanns dagbøker gir skildringene en merverdi ved at de historiske hendelsene blir sett gjennom en deltaker, som kommenterer hendelsene fra sitt ståsted. Nils Trosners dagbøker blir tatt inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på arkivverket.no

Nominasjon av Trosners dagbok 1710-1714 (PDF)