Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Bergen byarkiv og Universitetsbiblioteket i Bergen

Nordlandshandelarkivene på Bryggen 1702–1942

De nominerte dokumentene knyttet til Nordlandshandelen er autentiske og unike, uerstattelige og av nasjonal og internasjonal betydning. Det tillegges vekt at arkivene er avgjørende kilder til Verdensarven Bryggen i Bergen (på UNESCOS liste over verdensarvsteder).

De nominerte dokumentene knyttet til Nordlandshandelen er autentiske og unike, uerstattelige og av nasjonal og internasjonal betydning. Det tillegges vekt at arkivene er avgjørende kilder til Verdensarven Bryggen i Bergen (på UNESCOS liste over verdensarvsteder). Nordlandsarkivene fra Bryggen tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på bergen.kommune.no og på Facebook

Nominasjon av Nordlandshandelarkivene på Bryggen (PDF)