Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Noregs eldste brev - pave Clemens III skriv til alle geistlege i Noreg i 1189

Utsnitt av brevet frå pave Clemens III

Utsnitt av brevet frå pave Clemens III

Pavebrevet på latin er det eldste brevet som er teke vare på i norske samlingar.

Dokumentet er unikt og har stor verdi som tidsbilete og som eit døme på nær kontakt mellom paven i Roma og den norske kyrkja.

Nominasjon av Noregs eldste brev - pave Clemens III skriv til alle geistlege i Noreg i 1189 (pdf)

Meir informasjon om Noregs eldste brev hjå Arkivverket.

Kontaktperson

Førstearkivar Gunnar Ingolf Pettersen, telefon 22 02 27 04, gunnar.pettersen@arkivverket.no