Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Kongsberg

Norges eldste kirkebok: Kirkebok for Andebu 1623–1738

Kirkebok for Andebu er den eldste norske kirkeboka. Den markerer starten for kirkebokføringen i Norge, der alle innbyggere i Norge ble innført ved dåp og begravelse og andre kirkelige handlinger.

Kirkebok for Andebu er den eldste norske kirkeboka. Den markerer starten for kirkebokføringen i Norge, der alle innbyggere i Norge ble innført ved dåp og begravelse og andre kirkelige handlinger. I tillegg ble det nedtegnet innflytting, utflytting og koppevaksinasjon i prestegjeldet, og kirkebokføringen hadde dessuten folkeregisterfunksjon. Den første norske kirkeboka tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på Arkivverkets nettsider

Nominasjon av Andebu kirkebok (PDF)