Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Stortingsarkivet

November-grunnloven

Det endelige resultatet av grunnlovsarbeidet i 1814.

Begivenhetene i 1814 har en unik plass i norsk historie. Norge fikk en grunnlov som la det konstitusjonelle grunnlag for en selvstendig stat med egne statsinstitusjoner. Grunnloven etablerte et styresett som var meget demokratisk for sin tid, og som har vært et viktig grunnlag for den videre utvikling av demokratiet i Norge. Dokumentet er en del av en fellesnominasjon fra Riksarkivet, Stortingsarkivet og NTNU Universitetsbiblioteket, Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie.

Grunnloven av 4. november 1814 er en modifisert utgave av Grunnloven av 17. mai, tilpasset det faktum at Norge gikk inn i union med Sverige, og at den svenske konge ble konge også av Norge.

Mer informasjon på stortinget.no

Nominasjoner fra Stortingsarkivet (PDF)