Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Olav Engelbrektssons arkiv 1277–1537

Olav Engelbrektssons arkiv er uten sammenligning det best bevarte norske arkivet fra middelalderen.

Arkivet er en hovedkilde til studiet av den politiske situasjonen i Norge ved reformasjonstiden og spillet om Norge. Arkivet er enestående og unikt og egner seg godt til å formidle verdien av arkiv. Olav Engebretssons arkiv tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på arkivverket.no

Nominasjon av Olav Engelbrektssons arkiv 1277-1537 (PDF)