Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Peter Motzfeldts grunnlovsutkast 1814

Peter Motzfeldts grunnlovsutkast anses som et av de viktigste.

Begivenhetene i 1814 har en unik plass i norsk historie. Norge fikk en grunnlov som la det konstitusjonelle grunnlag for en selvstendig stat med egne statsinstitusjoner. Grunnloven etablerte et styresett som var meget demokratisk for sin tid, og som har vært et viktig grunnlag for den videre utvikling av demokratiet i Norge. Dokumentet er en del av en fellesnominasjon fra Riksarkivet, Stortingsarkivet og NTNU Universitetsbiblioteket, Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie.

Det finnes flere utkast til grunnlov i 1814. Dette anses som et av de tre viktigste i arbeidet med grunnloven som ble vedtatt 17. mai.

Mer informasjon på arkivverket.no

Nominasjon av grunnlovsutkast 1814 (PDF)