Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Tromsø

Rettsprotokoller fra arkivet til sorenskriveren i Finnmark 1620–1813

Eksempel fra tingbok. Foto: Statsarkivet i Tromsø

Eksempel fra tingbok. Foto: Statsarkivet i Tromsø

Rettsprotokollene/tingbøkene for Finnmark har unike rettshistoriske aspekter.

Trolldomssakene har en spesiell plass i materialet, men protokollene omhandler alle typer kriminalsaker fra perioden. De gir innblikk i hvordan vanlige folk levde, relasjoner mellom mennesker og leveveier. Rettsprotokollene for Finnmark 1620–1813 blir tatt inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på arkivverket.no

Nominasjon av rettsprotokoller for Finnmark (PDF)