Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksantikvaren

Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens teikningar av historiske bygningar 1820-2007

Hordaland: Viketunet, Arne Berg 1945 (rekonstruksjon på grunnlag av fotografi)

Hordaland: Viketunet, Arne Berg 1945 (rekonstruksjon på grunnlag av fotografi)

Teikningane speglar vårt nasjonale sjølvbilete, tidleg kulturminneforvaltning og kva samtida vurderte som viktige element i bygginga av den norske nasjonale identiteten.

Samlinga har stor kjeldeverdi og er eit viktig verktøy i bevaringa av gamle bygningar og som dokumentasjon på forsvunnen bygningskultur. 

Nominasjon av Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens teikningar av historiske bygningar 1820-2007 (pdf)

Kontaktperson

Prosjektleder Hilde Cathrine Sommer, telefon 982 02 824, hcs@ra.no