Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Trondheim og Rørosmuseet

Røros kobberverks arkiv 1644–1977

Arkivet til Røros kobberverk er av nasjonal og internasjonal betydning.

Arkivet er avgjørende for forståelsen av Verdensarven Røros bergstad og circumferensen på UNESCOS liste over verdensarvsteder. Arkivet tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på arkivverkets nettsider og Rørosmuseets nettside

Nominasjon av Røros kobberverks arkiv (PDF)