Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

NTNU Vitenskapsmuseet

Runeinnskrift på Kuli-steinen ved Kristiansund ca. år 1000

Kuli-steinen rommer kilde til forståelse av den tidlige nasjonsbygging, kristendommens rolle i prosessen og tidligere tiders samfunnsstruktur og ferdsel.

I innskriften dokumenteres det for første gang på norsk jord at det finnes et samlet Norge. Kulisteinens innskrift viser at Norge var samlet til et rike og hadde fått en ny religion, noe som dannet grunnlaget for utviklingen av den norske nasjonen og kulturen. Kuli-steinen tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/kulisteinen

Nominasjon av Kuli-steinen(PDF)