Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Universitetsbiblioteket i Bergen

Sophus Tromholts arkiv - Finnmark og Kautokeino 1882–1883

Anna Aslaksdatter Gaup, Anna Johnsdatter (Jonsdatter) Sernby (Somby). <br>Fotograf: Sophus Tromholt 1882/83 Foto: Sophus Tromholt / Universitetsbiblioteket i Bergen

Anna Aslaksdatter Gaup, Anna Johnsdatter (Jonsdatter) Sernby (Somby).
Fotograf: Sophus Tromholt 1882/83 Foto: Sophus Tromholt / Universitetsbiblioteket i Bergen

Sophus Tromholts fotoarkiv består av negativer og originalportfolio av bilder fra Kautokeino og andre steder i Finnmark og samiske Finland, 1882–1883.

Samlingen er av internasjonal interesse, særlig som kilder til urfolks kultur og i multikulturell sammenheng. Fotografiene har kunstnerisk verdi og høy estetisk kvalitet. Bildene er mye benyttet av den samiske befolkningen i Kautokeino. Arkivet tas inn som del av Norges dokumentarv. Fotoarkivet er tatt opp som en del av UNESCOs Memory of the World-register.

Mer informasjon på http://www.uib.no/aktuelt/37293/fotografisk-verdsarv

Nominasjon av Sophus Tromholts arkiv og arkivet etter Knud Knudsen (PDF)

Les mer om Sophus Tromholts samling: Norsk fotosamling tatt opp i Verdens dokumentarv.