Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Stortingsarkivet

Stortingets behandling og vedtak av formannskapslovene i 1837

Dokumentene representerer en viktig begivenhet i norsk historie, innføringen av lokalt selvstyre.

Lokalt selvstyre ligger høyt i norsk bevissthet og er et viktig prinsipp for vår styreform. Dokumentene tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på stortinget.no

Nominasjoner fra Stortingsarkivet (PDF)