Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Kongsberg

Telemarkskanalens arkiv ca. 1850–ca. 1980

Arkivet etter Telemarkskanalene er viktig dokumentasjon i norsk samferdsels- og kulturhistorie.

Betydningen til kanalanleggene i Telemark har gått over fra å være en del av infrastrukturen for samferdsel til å bli en viktig faktor for turisme og næringsliv i fylket. Fordi det ikke finnes tilsvarende anlegg, har anlegget nasjonal betydning og interesse og tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på ww.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kongsberg/ og
www.arkivportalen.no/arkivportalen-web/side/arkiv/

Nominasjon av Telemarkskanalens arkiv (PDF)