Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Venstres stiftelsesprotokoll 1884

Protokollen dokumenterer grunnleggelsen av Norges første politiske parti, Venstre.

Dokumentet er et unikt og betydningsfullt symbol på partidannelsen, som var en forutsetning for partisystemet og dermed grunnlaget for det politiske systemskiftet i Norge med parlamentarismen. Protokollen tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på www.arkivverket.no

Nominasjon av Venstres stiftelsesprotokoll 1884 (PDF)