Publikasjoner

Rapport

Arena kunst og sted - hovedrapport

Forsidebilde: Still Life: Kjell-Erik Ruud / Helena Kive / Peder Istad, 2011 Foto: © Kjartan Abel Nilsen / KORO
Last ned

Forsidebilde: Still Life: Kjell-Erik Ruud / Helena Kive / Peder Istad, 2011 Foto: © Kjartan Abel Nilsen / KORO

Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav

Skriftserie: Rapportserien
Navn: Arena kunst og sted - hovedrapport
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Gry Brandser
Artikkelforfatter: Ole Andreas Brekke Anne Homme Aslaug Nyrnes
Utgivelsesår: 2015
ISBN:978-82-7081-175-5
Emneord: kulturhus kulturarena kulturbygg