Publikasjoner

Rapport

Arkivdokumentene forteller

ABM-skrift #65: To kommuner – to typer minoritetspolitikk.

Prosjektet «Minoriteter i offentlige arkiver – en undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver», har hatt som mål å undersøke minoritetenes møte med myndighetene i to lokalsamfunn i Nordreisa og Kistrand, og hvordan dette møtet nedfeller seg i skriftlige dokumenter i kommunenes arkiver spesielt. ABM-utvikling har finansiert prosjektet, som er gjennomført av Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) med Kaisa Maliniemi som prosjektleder og forsker.

Skriftserie: Rapport
Navn: Arkivdokumentene forteller
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Kaisa Johanna Maliniemi
Utgivelsesår: 2010
ISBN:978-82-8105-084-6