Publikasjoner

Årsmelding

Årsmelding abm-utvikling 2009

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fra og med 2011 er det laget én felles årsmelding for alle Kulturrådets virksomheter og forvaltningsoppgaver.

Skriftserie: Rapport
Navn: Årsmelding abm-utvikling 2009
Utgiver: ABM-utvikling
Utgivelsesår: 2009
ISBN:978-82-8105-081-5