Publikasjoner

Rapport

Årsmelding - Arkiv og museum 2011

Årsmeldingen presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år med tildelingslister.

Navn: Årsmelding - Arkiv og museum 2011
Forfatter: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2012