Publikasjoner

Årsmelding

Årsmelding - Fond for lyd og bilde 2009

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fra og med 2011 er det laget én felles årsmelding for alle Kulturrådets virksomheter og forvaltningsoppgaver.

Skriftserie: Årsmelding
Navn: Årsmelding - Fond for lyd og bilde 2009
Utgiver: Fond for lyd og bilde
Utgivelsesår: 2010