Publikasjoner

Rapport

Årsmelding - Fond for lyd og bilde 2011

Årsmeldingen presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år med tildelingslister.

Navn: Årsmelding - Fond for lyd og bilde 2011
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2012