Publikasjoner

Rapport

Årsmelding kulturrådet 2014

Last ned

Omslag: Utsnitt av To Everything There is a Season, Vanessa Baird, 2014. Biletet er montert i resepsjonen til Kulturrådet. © Vanessa Baird / BONO 2015 Foto: © Trond A. Isaksen / KORO

Årsmeldinga er ei oppsummering av Kulturrådet i tal og tekst for 2014.

Skriftserie: Rapport
Navn: Årsmelding kulturrådet 2014
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2015
ISBN (trykt utgave):ISBN 978-82-8105-107-2
ISBN (online):ISBN 978-82-8105-108-9