Publikasjoner

Årsmelding

Årsmelding - Norsk kulturråd 2009

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fra og med 2011 er det laget én felles årsmelding for alle Kulturrådets virksomheter og forvaltningsoppgaver.

Skriftserie: Årsmelding
Navn: Årsmelding - Norsk kulturråd 2009
Utgiver: Norsk kulturråd
Utgivelsesår: 2010