Publikasjoner

Veiledning

Digitalisering av fotosamlinger

Last ned

Digitalisering av fotosamlinger

ABM-skrift #55: Digitalisering av fotosamlinger

Målet med denne veiledningen er å sikre kvalitet og standardisering i digitaliseringsarbeidet. Digitalisering av fotosamlinger tar opp konkrete problemstillinger knyttet til møtet mellom ny teknologi og eldre fotografisk materiale. Hovedvekten er lagt på planlegging og praktisk gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Det er utarbeidet faglige retningslinjer for arbeidet, og det blir foreslått standarder for digitale bruks- og sikkerhetskopier.

Skriftserie: Veiledning
Navn: Digitalisering av fotosamlinger
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Hege Oulie
Utgivelsesår: 2009
ISBN (trykt utgave):978-82-8105-072-3