Publikasjoner

Rapport

De faglige museumsnettverkene

Last ned

Forsidebilde: Prosjektet Tingenes metode skal utvikle en ny metode for museumsarbeid. Foto: Håkon Bergseth

Rapporten presenterer anbefalinger og tiltak for å bidra til utvikling av museumsnettverkene. Kulturrådet har hatt direkte dialog med hvert enkelt museum med delegert nettverksansvar. Sammen med statistikk og rapporteringer er samtalene med ansvarsmuseene utgangspunktet for denne teksten.   

Artikkel om de faglige museumsnettverkene

Navn: De faglige museumsnettverkene
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2017
ISBN (online):978-82-8105-135-5