Publikasjoner

Evaluering

Et forsøk verdt. Evaluering av forprosjekt scenekunst

Last ned

Forsidebilde: Sara Rönnbäck, Ögonblick, 2016.

Denne evalueringen diskuterer hvilke erfaringer involverte aktører har med forprosjektordningen for scenekunst og hvordan ordningen bidrar til utvikling og utforskning av nye kunstneriske metoder, konsepter og ideer.

Evalueringen viser at ordningen har stor relevans og betydning for kunstneres realisering av nye prosjektideer. Ordningen bidrar til økt aktivitet, nyskapning og kvalitet innen fri scenekunst. For tilskuddsmottakerne gir ordningen større muligheter til  å jobbe med utprøving og utforskning av nye kunstneriske metoder, konsepter og ideer i en forprosjektfase.   

Skriftserie: Evaluering
Navn: Et forsøk verdt. Evaluering av forprosjekt scenekunst
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Elisabet S. Hauge
Artikkelforfatter: Vegard Solhjem Knutsen Stine Meltevik
Utgivelsesår: 2017
ISBN:978-82-7081-187-8
ISBN (trykt utgave):978-82-7081-187-8