Publikasjoner

Rapport

Evaluering av Mosaikk - et program under Norsk kulturråd

Rapport nr 29. Evaluering av Norsk kulturråds utviklingsprogram for kunst og flerkulturelle samfunn.

Skriftserie: Rapportserien
Navn: Evaluering av Mosaikk - et program under Norsk kulturråd
Utgiver: Norsk kulturråd
Forfatter: Bergljot Baklien og Unni Krogh
Utgivelsesår: 2002
ISBN (trykt utgave):82-7081-106-8