Publikasjoner

Evaluering

Digital infrastruktur for museer

Last ned

Forsidebilde: Ann Iren Buan, The Prevailed Fall, 2011–2014 Fra gruppeutstillingen «Marken vi står på» i Nord Norsk Kunstnersenter, 2014 ©Ann Iren Buan / BONO 2014 Foto: Kjell Ove Storvik

En evaluering av Kulturrådets satsing.

Norsk kulturråd har i flere år gitt støtte til utvikling av digitale tjenester for forvaltning og formidling av museenes samlinger. I hovedsak har tilskuddene gått til utvikling av systemene Primus og DigitaltMuseum. I denne rapporten kartlegges resultatene av Kulturrådets satsing på digital infrastruktur i perioden 2007 til 2013. Rapporten tar for seg Kulturrådets rolle og bidrag i lys av det mandatet om samordning og utvikling av digitale tjenester som ble gitt i stortingsmeldingen Framtidas museum. Videre drøftes organiseringen av utviklingsarbeidet, brukernes vurdering av tjenestene, og om utviklingsarbeidet har vært effektivt. Rapporten gir et innblikk i utviklingen i Sverige og Danmark, og drøfter avslutningsvis noen strategiske muligheter og utfordringer.

Evalueringen er gjennomført av Proba samfunnsanalyse og Devoteam på oppdrag for Kulturrådet.

Skriftserie: Evaluering
Navn: Digital infrastruktur for museer
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell
Utgivelsesår: 2015
ISBN (trykt utgave):978-82-7081-169-4