Publikasjoner

Veiledning

Forvaltning av museumsbygninger. Bygningsvern i museer

Last ned

Forsidebilde fra Gamle Bergen. Bymuseet i Bergen. Foto: Bymuseet / GS

Veildningen er en praktisk håndbok med prinsipper, metoder og anbefalinger for bedre bevaring og istandsetting av museenes kulturhistoriske bygninger, som grunnlag for økt kunnskap og bedre formidling. Den opererer på flere nivåer, fra overordnede prinsipper til konkrete råd.

Navn: Forvaltning av museumsbygninger. Bygningsvern i museer
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Siv Leden
Utgivelsesår: 2017
ISBN (online):978-82-8105-135-5