Publikasjoner

Veiledning

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

Last ned

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum.

ABM-skrift #72: Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

Hva er lov og hva er ikke lov å gjøre med fotoarkiv og fotosamlinger i arkiv, bibliotek og museum.

Vi er inne i en tid der hvor alle politiske signaler, institusjonenes ambisjoner og publikums forventninger krever at mer og mer blir tilgjengeliggjort på nettet. Dette taler for at arkiv, bibliotek og museum skal drive utstrakt digital deling av offentlig eid kulturarvsmateriale. Det er derfor viktig å få størst mulig grad av klarhet rundt hvordan lovverket skal forstås og brukes.

I veiledningen Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum gis det en samlet og brukervennlig innføring i relevant lovverk for forvaltning av fotoarkiv og fotosamlinger.
Veiledningen gir eksempler på hvordan lovverket skal anvendes i praksis, gjennom vurderinger av konkrete bilder. Det gis innføring i konkrete hjelpemidler i det praktiske arbeidet med å klare bilder for konkret bruk, identifisere og finne rettighetshavere eller beregne vernetid.

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum er laget i samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Kulturrådet. Seksjonsleder Per Olav Torgnesskar i Kulturrådet har redigert veiledningen. Jurister og andre fagfolk fra Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Kulturrådet har skrevet artikler.

Skriftserie: Veiledninger
Navn: Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum
Forfatter: Per Olav Torgnesskar
Artikkelforfatter: Maria Jungers Kristine Farstadvoll Bjørn Bering Per Olav Torgnesskar
Utgivelsesår: 2012
ISBN:78-82-8105-097-3
ISBN (online):1504 9167
Emneord: opphavsrett juss deling åndsverkloven pliktavleveringsloven offentlighetsloven tjenestemannsloven kulturarv fotobevaring fotosamling