Publikasjoner

Forskning

Fri scenekunst i praksis

Last ned

Melanie Fieldseth har skrevet "Fri scenekunst i praksis".

Om utviklingen av fri scenekunst i Norge på 2000-tallet.

Fri scenekunst i praksis tar for seg utviklingen av den frie scenkunsten i Norge fra 2000 og frem til i dag. Gjennom studier av ulike kunstneriske praksiser, uttrykk og omgivelser for scenekunst viser forfatteren hvordan fremveksten av frittstående kunstnere og grupper har skapt et nytt tyngdepunkt for kunstproduksjon utenfor de tradisjonsrike scenekunstinstitusjonene. 

Samtidens kunsteriske aktivitet strekker seg i ulike retninger innenfor og på tvers av dans, teater, performance og andre former for iscenesettelse som samles under fellesbetegnelsen scenekunst. I denne studien settes den frie scenekunsten i et praksisnært perspektiv som tar hensyn til helheten fra produksjon til visning.

Skriftserie: Forskning
Navn: Fri scenekunst i praksis
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Melanie Fielseth
Utgivelsesår: 2015
ISBN (trykt utgave):978-82-7081-165-6