Publikasjoner

Evaluering

Frihet og forutsigbarhet

Last ned

Frihet og forutsigbarhet

En evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst.

Evalueringen har som mål å undersøke om ordningen for basisfinansiering av fri scenekunst er innrettet hensiktsmessig med sikte på å realisere sine mål.

Skriftserie: Evaluering
Navn: Frihet og forutsigbarhet
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Ole Marius Hylland, Bård Kleppe og Per Mangset
Utgivelsesår: 2012
ISBN:978-82-7081-152-6