Publikasjoner

Evaluering

Gi meg en K

Last ned

Gi meg en K

En evaluering av Kunstløftet. Evalueringen konkluderer med at det på mange måter er et vellykket prosjekt, men at man innen området stadig har mange uløste utfordringer.

Kulturrådet lanserte i 2008 satsningen Kunstløftet for å styrke kvaliteten på kunsten som formidles til barn og unge, og øke refleksjonen omkring denne kunsten.

I evalueringen har forfatterne stilt spørsmål om hva som kjennetegner kunstprosjektene som har blitt realisert gjennom prosjektet, hva skal til for å gi kunstprosjekter for barn og unge en høyere prestisje enn i dag, hvilken rolle har kunnskapsutvikling og -formidling spilt i Kunstløftet og hva er satsningens kulturpolitiske kontekst?

Rapporten finner at kunst for barn og unge har særskilte utfordringer. Det gjelder medienes interesse for barnekultur, kulturarbeideres interesse for å diskutere vilkårene for kunst produsert for barn, kunstnernes valg av prosjekter og formidlingsarenaer, og kunstsektorens prestisjehierarkier.

Fagområde: Visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, barn og unge

 

Skriftserie: Evaluering
Navn: Gi meg en K
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Ole Marius Hylland m.fl.
Artikkelforfatter: Ole Marius Hylland Bård Kleppe Heidi Stavrum
Utgivelsesår: 2011
ISBN (trykt utgave):978-82-7081-154-0