Publikasjoner

Rapport

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland

Last ned

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland

ABM-skrift #70: Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland.

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland er sluttrapporten til prosjektet "Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland". I prosjektet har historia til mange nye opplendingar frå fleire verdsdelar blitt dokumentert gjennom intervju og innsamla materiale. Prosjektet har blitt støtta av Norsk kulturråd.

Skriftserie: Rapport
Navn: Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Karen Bleken og Marit Hosar
Utgivelsesår: 2011
ISBN (trykt utgave):9788281050945