Publikasjoner

Rapport

Hva er det med arkiv?

Last ned

Still fra filmen Det falske spill (2013-2014) av Helene Sommer. Klipp hentet fra filmen Eddie og Suzanne (1975) av Arild Kristo.

Rapport fra prosjektet "Hva er det med arkiv?", et samarbeid mellom kunstnere og arkivinstitusjoner.

Navn: Hva er det med arkiv?
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2015
ISBN (trykt utgave):978-82-8105-104-1
ISBN (online):978-82-8105-105-8