Publikasjoner

indikatorer for norske folkebibliotek

Last ned

ABM-skrift #64: Indikatorer for norske folkebibliotek

ABM-skrift #64: Indikatorer for norske folkebibliotek

Dette dokumentet inneholder 30 forslag til indikatorer for folkebibliotek. Prosjektgruppa ønsket å finne fram til målbare indikatorer som kunne si noe om bibliotekene som

  • samfunnsinstitusjon
  • læringsressurs og læringsarena
  • litteratur- og kulturformidler
  • arena for kulturelt mangfold

De foreslåtte indikatorene er dels hentet fra eksisterende kilder, eventuelt bearbeidet for å passe til norske forhold, og dels konstruert av prosjektgruppen. Prosjektgruppen har testet indikatorene i egne bibliotek fra forsommeren 2009.

Skriftserie: Veiledning
Navn: indikatorer for norske folkebibliotek
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2010
ISBN (trykt utgave):978-82-8105-083-9
ISBN (online):978-82-8105-083-9