Publikasjoner

Rapport

Kunstnardrivne visningsrom. Årestadar for ny kunst

Evaluering av kva verknader prøveordninga med driftsstøtte til kunstnarstyrte visningsstadar har hatt.

Siste tiåret har det oppstått mange kunstnardrivne visningsstadar i Noreg. Dei er blitt anerkjende som viktige og vitale årestadar for visning og produksjon av ny kunst. Men kva inneber det å vera kunstnardrive eller sjølvorganisert? Kva skil dei frå meir etablerte institusjonar og kommersielle galleri? Er dei å rekna som eit alternativ eller eit supplement?

I 2010 oppretta Kulturrådet ei prøveordning med driftsstøtte til fem utvalde visningsstadar. I denne boka blir verknaden av ordninga diskutert gjennom ei grundig skildring av dei aktuelle visningsstadane: Kurant og Small Projects i Tromsø, Entrée i Bergen og Dortmund Bodega og 1857 i Oslo.

Denne boka kan lesast både som eit bidrag til norsk samtidskunsthistorie og som ei vurdering av driftsstøtta si betydning.

Skriftserie: Rapport
Navn: Kunstnardrivne visningsrom. Årestadar for ny kunst
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Jorunn Veiteberg
Utgivelsesår: 2017
ISBN:978-82-7081-182-3
ISBN (trykt utgave):978-82-7081-182-3