Publikasjoner

Evaluering

Mer enn penger. Evaluering av Arrangørstøtte scenekunst

Foto omslag: Cecilia Jonsson, Prospecting: A Geological Survey of Greys, 2017.
Last ned

Foto omslag: Cecilia Jonsson, Prospecting: A Geological Survey of Greys, 2017.

Evaluering av hvordan Arrangørstøtteordningen for scenekunst bidrar til å stimulere til nyskapende kunst og formidlingsmåter for visning av nasjonal og internasjonalt scenekunst.

Denne evalueringen diskuterer hvordan Arrangørstøtteordningen for scenekunst bidrar til å stimulere til nyskapende kunst og formidlingsmåter for visning av nasjonal og internasjonalt scenekunst. Evalueringen viser at ordningen bidrar til å gi arrangører større forutsigbarhet og kvalitet i deres programmeringsarbeid over et lengre tidsperspektiv. Støtte gjenom ordningen gir arrangementet kredibilitet og større mulighet til å oppnå støtte fra andre finansieringskilder. Ordningen har også en positiv effekt for kunstnerøkonomien og for stedet der arrangementet avvikles.

Skriftserie: Evaluering
Navn: Mer enn penger. Evaluering av Arrangørstøtte scenekunst
Utgiver: Norsk kulturråd
Utgivelsesår: 2017
ISBN:978-82-7081-185-4
ISBN (trykt utgave):978-82-7081-185-4