Publikasjoner

Rapport

Metodenotat. Musikk og litteratur i tall

Forsidebilde: Kristoffer Myskja, detalj fra Click click, 2008 © Kristoffer Myskja / BONO 2015 Foto: © Kristoffer Myskja
Last ned

Forsidebilde: Kristoffer Myskja, detalj fra Click click, 2008 © Kristoffer Myskja / BONO 2015 Foto: © Kristoffer Myskja

Metodenotat. Musikk og litteratur i tall gir en beskrivelse av analyserammer og sentrale begreper i Musikk i tall 2013 og Litteratur i tall 2013.

Kulturrådet 2013 utvikler bransjestatistikk for henholdsvis musikk- og litteraturområdet. Rapportene skal gi kunnskap om bransjenes omsetning og eksporttall. Metodenotat. Musikk og litteratur i tall gir en beskrivelse av analyserammer og sentrale begreper i de to målingene. Notatet tydeliggjør avgrensninger i prosjektene, og gir en oversikt over variabler som benyttes i modellene. Videre gis det en vurdering av dataenes kvalitet og av sammenliknbarheten med tilsvarende statistikk i Danmark og Sverige.

Skriftserie: Rapportserien
Navn: Metodenotat. Musikk og litteratur i tall
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold
Utgivelsesår: 2015
ISBN:978-82-7081-174-8