Publikasjoner

Essay-samling

Når kunsten tar form

Last ned

Nina Malterud: Øye, 2017. Leire og glasur. Diameter ca. 20 cm. Foto: Øystein Klakegg. © Nina Malterud / BONO 2017

Samlingen gir innsikt i hvordan kvalitet blir forstått, beskrevet, og hvilke prosesser som legger til rette for at kvalitet kan oppstå.

Spøsmål om kunstnerisk og kulturell kvalitet har i de senere årene fått betydelig oppmerksomhet. Samtidig som kvalitet blir fremhevet som et kulturpolitisk mål og som et verktøy for vurdering av kunst og kultur, er det behov for å undersøke og reflektere over det grunnlaget kvalitetsdonmmer felles på, og hvordan kvalitetsforståelser etableres og endres. 

Essaysamlingen Når kunsten tar form springer ut av forskningssatsingen "Kunst, kultur og kvalitet" som ble igangsatt av Kulturrådet i 2014. Forskningsprogrammet har hatt ambisjon om å undersøke hva som ligger i interessen for kunstneriske og kulturell kvalitet og hva det betyr når begrepet brukes innenfor dagens kulturelle og kulturpolitiske kontekst. Bidragene i denne samlingen reflekterer over kvalitet med utgangspunkt i ulike kunstneriske praksiser. De er skrevet eller utformet av kunstnere, musikere, komponister, forfattere, kuratorer og kritikere. 

De første resultatene i forskningsprogrammet ble utgitt i artikkelsamlingen Kvalitetsforståelser som kom i 2016. Parallelt med denne essaysamlingen utgis en ny forskningsantalogi, Kvalitetsforhandlinger, og en engelsk oversettelse av utvalgte forskningsartikler fra programmet.

Navn: Når kunsten tar form
Utgiver: Fagbokforlaget
Forfatter: Øyvind Prytz (red.)
Utgivelsesår: 2018
ISBN:978-82-7081-188-5