Publikasjoner

Evaluering

På besøk

På besøk er en evaluering av Kulturrådets forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte ved arenaer.

Kulturrådets forsøksordning for gjesteoppholdsstøtte for areaner (2014-) skal gi kunst- og kulturarenaer mulighet til å invitere kuratorer, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Ordningen skal bidra til å styrke arenaenes mulighter for utvikling av innhold og programmeringskompetanse. I denne rapporten har forfatterne undersøkt om om ordningen bidrar til å styrke og utvikle arenaenes programtilbud for et allment publikum, til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjon og formidling, og til økt internasjonalt samarbeid og utveksling.

Gjennom en beskrivelse av arenaenes aktivitet og resultater har ordningens innretning og tilfang av søkere, kompetanse og utvikling av kunstfaglig profil, og erfaringer med utveksling og samarbeid blitt vurdert. Med dette som utgangspunkt har evalueringen hatt fokus på å avdekke potensialet i gjesteopphold som ressurs for kunst-  og kulturarenaer i hele landet.

Skriftserie: Evaluering
Navn: På besøk
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Hege M. Larsen
Artikkelforfatter: Knut Ove Arntzen Zozan Kaya
Utgivelsesår: 2017
ISBN (trykt utgave):978-82-7081-183-0