Publikasjoner

Rapport

Psykiatrihistorie - arkiv og museer, samlinger og utstillinger 2009-2010

Last ned

Psykiatrihistorie - arkiv og museer, samlinger og utstillinger 2009-2010

Rapporten konkluderer med at dei psykiatrihistoriske samlingane i Noreg manglar ressursar og museumsfagleg kompetanse. Rapporten er skriven av ei arbeidsgruppe, nedsett av ABM-utvikling/Kulturrådet

Ei arbeidsgruppe har besøkt ti pykiatrihistoriske samlingar. Inntrykka varierer frå samling til samling, men felles for alle er mangel på ressursar og museumsfagleg kompetanse. I dag blir dei fleste drivne av pensjonistar og andre eldsjeler. Betre dokumentasjon, auka formidlingskompetanse og meir tilgjengelege samlingar er nokre av tiltaka som blir foreslått i rapporten.

Skriftserie: Rapport
Navn: Psykiatrihistorie - arkiv og museer, samlinger og utstillinger 2009-2010
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2011