Publikasjoner

Evaluering

AdOpera!

Operakunsten er forholdsvis lite behandlet i den samfunnsfaglige kulturforskningen. AdOpera! er et kompetansehevingsprosjekt for produsenter innen moderne opera. Det ble gjennomført i perioden 2004–2007 med finansiering fra Norsk kulturråd.

Skriftserie: Evaluering
Navn: AdOpera!
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Sigrid Røyseng
Artikkelforfatter: Heidi Stavrum
Utgivelsesår: 2007
ISBN:978-82-7081-141-0 Grafisk